Categorie: Ech wel

Ech wel

vertrouwen

Krimpende wind en uitgaande vrouwe bennenie te vertrouwe

Ech wel

Rotterdammer

Beje Rotterdammer dan? Ik doch, ik keje ergens van.

Ech wel

Mist bepist

Dat betekent dat er vaak regen komt na mist