Architecture Concept Store

Bedrijf

Architecture Concept Store is een uniek jong bureau, opgericht door Bianca Pui Yee Man Msc. Het bedrijf is gevestigd en opereert vanuit Rotterdam.
De kernactiviteit ligt in het stimuleren en ontwikkelen van concepten, waarbij de functionaliteit, duurzaamheid, en architectuur op elkaar zijn afgestemd.
Onze missie is een duurzaam energie zuinig ontwerp en kwalitatief hoog product, waarbij de gebruiker centraal staat.

ARCHITECTURE CONCEPT STORE is geëngageerd, levert kwalitatief maatwerk en streeft naar sympathiek architectuur. Sympathieke architectuur is gericht op de herontwikkeling en transformatie van leegstaande vastgoed. Vanuit een maatschappelijk groter belang wordt door herontwikkeling en renovatie het verpauperen van stad en criminaliteit tegengegaan.

ARCHITECTURE CONCEPT STORE laat zien met CONCEPT zien de meerwaarde van de combinatie de juiste locatie, gebouwmogelijkheden en bewonersgroep, zowel op straat, wijk en stedelijk niveau. De architectuur is zowel duurzaam als een modern design renovatie project.

 SERVICE

Concept & Architectuur & Project coördinatie

WERKVELD

Transformatie kantoren en renovatie vastgoed: Huisvesting (allochtone) senioren,  expats, studenten, luxe zorg woningen & herinrichting van scholen.

MARKT

Gemeentelijke instellingen,Gebruikers: studenten, ouderen, allochtonen & expats, Beleggers, Corporaties, Scholen

http://www.facebook.com/ArchitectureConceptStore

http://architectureconceptstore.com/

Deel op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp